Съвременен маркетинг Т.2

Автор: Невяна Кръстева

 10.49

Налично

Желани Желани Желани

Close
Допълнителна информация
Тегло0.501 kg
Издател

ISBN

9.79E+12

Година

Автор

Целта на настоящия учебник, разработен в два тома за по-голямо удобство при работата на студентите е придобиването на разбиране за основните съвремзенни маркетингови концепции и принципи – в тяхната сърцевина, а не само на повърхността. Цялостното съдържание на отделните глави дава възможност за разбиране на естеството на съвременните маркетингови методи и необходимостта от тяхното приложение, за яснота по типовете налични информационни ресурси за различните пазари и възможността да се разберат основните принципи на тяхното приложение; да се разбере необходимостта от ясен подбор, адаптация и представяне на стоките на потребителските, бизнес пазарите и на организационните пазари. Учебникът е разработен в дванадесет глави, всяка от които съдържа изложение в следния ред:

1. Цели и обобщение на съдържанието

2. Основен учебен текст

3. Въпроси за самоподготовка

4. Допълнителна информация по темата

5. Ключови термини и концепции

6. Тестови въпроси по всяка тема