Несъстоятелност на лица – нетърговци

12.54$

Налично

Wishlist Wishlist Wishlist
Close
Допълнителна информация
Издател

ISBN

9.79E+12

Година

Автор

Настоящото съчинение е посветено на въпросите на действащата правна уредба на производството по несъстоятелност за лицата – нетърговци и представлява опит да се направи цялостен анализ на трите особени хипотези в ТЗ (чл.609, чл. 610 и чл. 611 ТЗ), приложими за лица – нетърговци. Изследването включва изясняването на специфичните особености при откриване на производството по несъстоятелност за лицата – нетърговци, както и аргументи за разширяване на техния кръг.