Лицензионни административни актове

Автор: Проф. д-р Дарина Зиновиева

11.84$

Налично

Желани Желани Желани

Close
Допълнителна информация
Тегло0.35 kg
Издател

ISBN

9.79E+12

Година

Автор

Какво е лицензионен, разрешителен и регистрационен акт; по какво се различават един от друг; как протича производството по издаване; законосъобразност и правилност на актовете; оспорване на актовете, промяна в лиценза, разрешението и регистрацията,ползване на правата по лиценза от други лица; отнемане на лицензи, разрешения и регистрации, оттегляне на вече издадените; различия от  глоби и други административни наказания, разлика с актове за спиране дейността на обекти; признаване на лицензи в страните, членки на ЕС?