Данъчно право – Шесто преработено и допълнено издание – Иван Стоянов

Автор: Иван Стоянов

21.33$

Налично

Желани Желани Желани

Close
Допълнителна информация
Тегло0.6 kg
Издател

ISBN

9.79E+12

Година

Автор

Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по  данъчно право, издаван у нас. Поредното му издание се налага както от всестранния интерес към материята, така и от активната законодателна дейност. Учебникът обхваща общата и специалната част на данъчното право, както и данъчния процес. Към настоящето издание са включени и казуси за подготовка на студентите и всички, които проявяват интерес  към „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава”.

Учебникът е съобразен с последните изменения в законодателството. Разгледани са редица актуални решения на ВАС и СЕС по данъчни дела и са направени някои предложения de lege ferenda.